KÄLLS utbildning om pallställ
Viktigt för att skapa säkra lager

För att alla ska kunna använda pallställ och hyllställ på ett säkert sätt anordnar KÄLLS återkommande utbildningar. De är mycket uppskattade av deltagarna. 

– Jag har lärt mig mycket som jag har användning av när jag besiktar pallställ, säger Nina Karlsson som gått kursen. 

På KÄLLS pallställsutbildning görs en strukturerad genomgång av det som är viktigt att veta. Att kunna hantera pallställ är en grundläggande del i att ha ett lager där de anställda känner sig trygga.

Risken för att ett ställ eller en hylla ska rasa eller på något annat sätt gå sönder ska minimeras.

“Glömd produkt”

Utbildaren Göran Andersson tycker att säkerheten runt pallställ får mindre uppmärksamhet än vad som till exempel gäller truckar.

– Pallställ är en glömd produkt. Med den här utbildning kan människor lära sig att minimera riskerna som finns med pallställ, säger han.

Frågor uppmuntras

Under utbildningsdagen informeras det om olika typer av pallställ, vad som är brukarens ansvar enligt Svensk standard, vad Arbetsmiljöverkets regler säger och vad för typ av märkning som måste finnas. Alla deltagare uppmanas att ta exempel från den egna verksamheten och alla får ställa frågor.

– Upplägget är väldigt bra. Man får veta hur andra företag gör och det är nyttigt att höra, säger Roger Gustavsson som gått kursen.

Praktisk del

I kursen ingår också ett studiebesök där alla deltagare på ett tydligt sätt kan knyta an den teoretiska informationen med praktiken på ett lager.

– Jag har fått svar på många frågor som jag hade. Bland annat har jag lärt mig hur man gör belastningsskyltar så att de stämmer överens med verkligheten, säger Nina Karlsson.

FAKTA: 

Utbildningen omfattar terminologi, ställagemodeller på marknaden, konstruktionsprinciper, tillverkaransvar, säkerhetsdetaljer och tillbehör, checklista vid besiktning, olika standarder, besiktningsprotokolls utformning och brukaransvar.

Utbildningen omfattar de krav som ställs i standarderna SS-EN 15635,
SS-EN 15620 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

UTMANING:

Öka säkerheten på lager och ge anställda viktig information om vilka regler som gäller för pallställ.

LÖSNING:

KÄLLS utbildar med hjälp av expertis. Teori varvas med praktik.

RESULTAT:

Nöjda kursdeltagare kan återvända till sina jobb redo för att besikta pallställ och skapa ett säkert lager.

Nina Karlsson tycker att hon fick svar på många frågor som dykt upp när hon besiktat pallställ på sin arbetsplats.
Utbildaren Göran Andersson varvar teori och praktik under dagen.
Under utbildningen får deltagarna göra ett studiebesök på ett lager. Där blir det tydligt om regler och föreskrifter efterlevs eller inte.
Kursen har ofta ett stort deltagarantal, som kommer från många olika företag, och det ställs många frågor.

Kontakta oss

Vi på KÄLLS hjälper dig gärna med planering och inredning av din arbetsplats. Tillsammans skapar vi en helhetslösning
som är anpassad efter din verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kundtjänst

info@kalls.se

0476-214 80